Ammoniakkoelinstallaties

Ammoniakkoelinstallaties

Bij een aantal bedrijven in ons werkgebied, zoals schaatsbanen en koel- en vrieshuizen, wordt gebruik gemaakt van ammoniakkoelinstallaties. Ammoniak is een toxisch gas. Bij het vrijkomen ontstaat een toxische wolk die zich in de omgeving verspreidt. Het risico is afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig is en de uitvoering van de installatie. In de omgevingsvergunningen en in het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen om dit te voorkomen. Er is bij een aantal bedrijven ook maatwerkvoorschriften opgenomen om een zekere mate van deskundigheid binnen deze bedrijven te waarborgen.

Zaken waarop wij de ondernemers en installaties controleren zijn bijvoorbeeld of de instructie jaarlijks geoefend wordt, of op de machinekamer nabij de ingangen de waarschuwing aangebracht is dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen, die bekend zijn met de noodprocedures, mogen beslissen of de machinekamer wordt betreden.