LPG-tankstations

LPG-tankstations

LPG-tankstations zijn, door de opslag van gevaarlijke stoffen, nadrukkelijk aanwezig in de omgeving. Om optimaal toe te kunnen zien op de juiste opslag van LPG en de veiligheid voor de omgeving te kunnen waarborgen, zijn we in 2016 gestart met het vastleggen van de interne en externe afstanden LPG tankstations. Daarvoor hebben we de geografische gegevens van de aanwezige opslagen in kaart gebracht. Op deze manier kunnen wij de locaties vergelijken met de vergunde situatie. We hebben ook gekeken naar de jaarlijkse doorzet van LPG en dit vergeleken met de vergunde doorzet. Bij de tankstations waar bleek dat de doorzet veel lager lag dan de vergunde doorzet, zijn we met de ondernemer in gesprek gegaan om de vergunning aan te passen. Deze vergunningstrajecten hebben een doorloop in 2017.

Omdat bij planvorming een goede afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu van belang is, voerden we zowel in 2015 als in 2016 contact met de gemeente Beverwijk en een projectontwikkelaar. Gebleken is dat een plan niet inpasbaar is op de beschikbare kavel omdat de contour van een naastgelegen LPG tankstation over deze kavel ligt. Als de cirkel zou worden verkleind, door de doorzet te beperken en de vergunning daarop aan te passen, is het plan wel inpasbaar. Echter is er één partij in bezwaar gegaan tegen bovengenoemde optie waardoor deze afstemming doorloopt in 2017.