Natte koeltorens

Natte koeltorens

Naar aanleiding van de legionella-uitbraak in 2006 bij het oude postgebouw in Amsterdam is de legionellapreventie voor natte koeltorens opgenomen in het Activiteitenbesluit. Er is een meldingsplicht voor koeltorens gekomen. Omgevingsdiensten dienen koeltorens te registeren om bij een uitbraak de bron beter en sneller te kunnen traceren.

In 2015 volgden een aantal medewerkers een training over natte koeltorens. In navolging van deze training, hebben zij in 2016 alle natte koeltorens in ons werkgebied gecontroleerd. Met de controle, is ook ons bedrijvenbestand geactualiseerd; een aantal koeltorens was niet meer in werking en één koeltoren was niet gemeld en stond daardoor nog niet geregistreerd. Omdat dit bedrijf ook niet beschikte over een beheersplan en de toren daarmee niet werd gecontroleerd, hebben wij een proces verbaal uitgeschreven. Bij één bedrijf troffen we twee natte koeltorens aan, beide in zeer slechte staat. Deze zijn opgeknapt en het beheersplan is naar aanleiding van onze controle aangepast.

Na afronding van de controles, kunnen wij constateren dat de ruime meerderheid van de koeltorens in orde is. De koeltorens vormen geen gevaar voor de verspreiding van legionella. Komende jaren zullen we de bedrijven blijven controleren, via enerzijds reguliere controles en anderzijds via de monsternames die wij van de bedrijven ontvangen.