Vuurwerk

Vuurwerk

Namens alle gemeenten in ons werkgebied houden wij toezicht op de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. In 2016 hebben we de nieuwe aanpak voor controles doorgezet, waarbij de nadruk ligt op zelftoezicht bij de vuurwerkverkooppunten. Inmiddels raken steeds meer bedrijven gewend aan de wijze van toezicht waarbij de verantwoording bij de bedrijven ligt, waar deze ook met het intreden van de Omgevingswet meer zal komen te liggen.

Om de opslag van vuurwerk te controleren, hebben wij bij alle verkooppunten de keurings- en onderhoudsgegevens opgevraagd. Daarnaast vulde 65% van de ondernemers onze zelfchecklist in. Van acht bedrijven hadden wij de gegevens niet binnen de gestelde termijn ontvangen. Bij hen was het noodzakelijk de gegevens te vorderen. Als overgelegde gegevens daar aanleiding toe gaven, hebben wij bij die bedrijven een voorcontrole uitgevoerd. Dit betekent dat er een controle plaatsvond voordat het vuurwerkseizoen begon. Bij in totaal 20% van de bedrijven voerden wij een voorcontrole uit. Verder bezochten wij, bij wijze van steekproef, een aantal bedrijven. Via deze ‘reality check’, controleerden we of de papierenwerkelijkheid nog overeenkwam met de situatie zoals we die bij het bedrijf aantroffen.

Tijdens de verkoopperiode zijn alle bedrijven ten minste éénmaal bezocht om te controleren op de gedragsvoorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Er was dit jaar geen reden tot het inzetten van de beschikbare dwangmiddelen. Wel zijn er bij 15 bedrijven waarschuwingen uitgedeeld voor kleinere overtredingen waar het toepassen van dwangmiddelen niet als proportioneel werd gezien. Alle waarschuwingen (ook die uit de voorgaande jaren) worden bijgehouden, zodat in het geval van herhaling bij volgende controles wel zal worden opgetreden tegen deze kleinere overtredingen.

Er is dit jaar ruim 305 ton aan vuurwerk verkocht in ons werkgebied. Bij een deel van de verkooppunten ligt nu buiten het seizoen in totaal nog zo’n 20 ton vuurwerk.