Gemeentespecifieke uitvoering

Gemeentespecifieke uitvoering

Gemeente Beemster

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1026
Maatwerk en ontheffingen22
Afhandelen vragen van derden-4
Inrichtinggebonden controles10987
Ketenhandhaving asbest3065
Ketenhandhaving grondstromen154
Klachten1511
Evenementen o.a. Beemster feestweek

Gemeente Beverwijk

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning511
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)2528
Maatwerk en ontheffingen36
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-13
Inrichtinggebonden controles187200
Ketenhandhaving asbest150151
Ketenhandhaving grondstromen5061
Klachten8061
Ontheffingen geluid9543
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen69
Evenementen o.a. feestweek, Beverwijk uit de Kunst

Gemeente Bloemendaal

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning10
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1528
Maatwerk en ontheffingen23
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-17
Inrichtinggebonden controles5873
Controles Drank- en horecawet1821
Ketenhandhaving asbest9077
Ketenhandhaving grondstromen1016
Klachten4051
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen13
Evenementen o.a. feestweek Bennebroek en collectieve evenementen strand Bloemendaal
Geluidmetingen bij horeca, met name op het strand
Milieuonderzoek en/of advisering op de herontwikkeling Park Vogelenzang/Reinwaterpark/Dennenheuvel
Advisering bestemmingsplan Bennebroek 2016

Gemeente Edam-Volendam

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning53
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)122
Maatwerk en ontheffingen03
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-5
Inrichtinggebonden controles6675
Ketenhandhaving asbest5071
Ketenhandhaving grondstromen1582
Klachten209
Evenementen o.a. kermis Edam en kermis Volendam

Gemeente Haarlem

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning99
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)5095
Maatwerk en ontheffingen530
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-66
Inrichtinggebonden controles444421
Ketenhandhaving asbest600618
Ketenhandhaving grondstromen (meldingen Bbk nog bij Haarlem zelf)150
Bouwcontroles (bij het milieutoezicht bij bedrijven wordt standaard een controle bestaande bouw gedaan)
Controles brandveiligheid (bij het milieutoezicht bij bedrijven worden een aantal brandveiligheidsaspecten standaard meegenomen)
Klachten175187
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen117
Evenementen o.a. Bevrijdingspop, Edit-festival, Jazz & More

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)10
Maatwerk en ontheffingen0-
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-8
Inrichtinggebonden controles1015
Controles Drank- en horecawet515
BOA-toezicht openbare ruimte (APV)-1
Ketenhandhaving asbest2015
Ketenhandhaving grondstromen (excl. Groene Schip)522
Klachten21
Evenementen o.a. Awakenings en Wooferland

Gemeente Heemskerk

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning21
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)2026
Maatwerk en ontheffingen24
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-15
Inrichtinggebonden controles116135
Ketenhandhaving asbest100102
Ketenhandhaving grondstromen101
Klachten5031
Ontheffingen geluid2014
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen11
Evenementen o.a. feestweek

Gemeente Heemstede

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning10
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1011
Maatwerk en ontheffingen13
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-9
Inrichtinggebonden controles66106
Controles Drank- en horecawet1819
Ketenhandhaving asbest7069
Ketenhandhaving grondstromen58
Klachten3026
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen34
Controles brandveiligheid (bij het milieu- en drank- en horecatoezicht worden brandveiligheidsaspecten meegenomen)

Gemeente Landsmeer

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)511
Maatwerk en ontheffingen03
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-5
Inrichtinggebonden controles6869
Controles brandveiligheid4333
Controles Drank- en horecawet3131
Ketenhandhaving asbest4041
Ketenhandhaving grondstromen1055
Klachten1511
Evenementen o.a. Welcome to the Future, kermis

Gemeente Noordwijkerhout

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning00
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1010
Maatwerk en ontheffingen11
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-1
Inrichtinggebonden controles RUD & niet-RUD115118
Ketenhandhaving asbest--
Ketenhandhaving grondstromen5-
Klachten811

Gemeente Oostzaan

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)719
Maatwerk en ontheffingen05
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-10
Inrichtinggebonden controles6472
Bouwcontroles250245
Controles brandveiligheid4039
Controles Drank- en horecawet2221
Ketenhandhaving asbest3022
Ketenhandhaving grondstromen1043
Klachten159
Evenementen (waaronder ook de advisering, het toezicht en de handhaving voor bouw- en brandtechnische aspecten) o.a. Wave Festival, Ronde van Noord-Holland

Gemeente Purmerend

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning22
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)312
Maatwerk en ontheffingen01
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-5
Ketenhandhaving asbest150157
Ketenhandhaving grondstromen5045
Inrichtinggebonden controles2728
Klachten207

Gemeente Uitgeest

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1014
Maatwerk en ontheffingen53
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-3
Inrichtinggebonden controles6846
Bouwcontroles68110
Controles brandveiligheid2433
Controles Drank- en horecawet89
BOA-toezicht openbare ruimte (APV, op contractbasis)-68
Ketenhandhaving asbest2024
Ketenhandhaving grondstromen1211
Klachten155
Klachten inzake bouw- en woningtoezicht-28
Ontheffingen geluid33
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen20
Evenementen (waaronder ook de advisering, het toezicht en de handhaving voor bouw- en brandtechnische aspecten) o.a. Cor Groenewegentoernooi, Feestweek, Open watersportdag

Gemeente Velsen

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning512
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)5087
Maatwerk en ontheffingen512
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-90
Inrichtinggebonden controles305304
Ketenhandhaving asbest165261
Ketenhandhaving grondstromen5039
Klachten12585
Haventoezicht500421
Ontheffingen geluid12096
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen118
Evenementen o.a. Dance Valley, Dutch Valley, feestweken, Havenfestival, Kika

Gemeente Waterland

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning13
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1013
Maatwerk en ontheffingen16
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-10
Inrichtinggebonden controles11097
Ketenhandhaving asbest4095
Ketenhandhaving grondstromen2544
Klachten2014
Evenementen o.a. Jan Haringrace, Koperen Vis Live

Gemeente Wormerland

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning311
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1030
Maatwerk en ontheffingen10
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-14
Inrichtinggebonden controles115107
Bouwcontroles350355
Controles brandveiligheid5048
Controles Drank- en horecawet2542
Ketenhandhaving asbest3544
Ketenhandhaving grondstromen1035
Klachten2523
Evenementen (waaronder ook de advisering, het toezicht en de handhaving voor bouw- en brandtechnische aspecten) o.a. Wormer Live, Truck Run

Gemeente Zandvoort

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning10
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)1524
Maatwerk en ontheffingen10
Afhandelen vragen van derden (vergunningverlening)-11
Inrichtinggebonden controles90156
Ketenhandhaving asbest6062
Ketenhandhaving grondstromen41
Klachten45129
Ontheffingen routering (indien van toepassing) en laden en lossen11

Provincie Noord-Holland

Productgeplandgerealiseerd
Omgevingsvergunning11
Meldingen (Activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)00
Maatwerk en ontheffingen00
Inrichtinggebonden controles55
Melding Wbb (BUS en BUS-TU)200429
Toezicht Wet bodembeschermingPM106
Aanvraag Wbb-630
Beschikking bodem-9
Klachten10-