Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Wij zien er bij de circa 10.000 bedrijven in ons werkgebied op toe dat ondernemers de milieuregels naleven. Belangrijk want zo voorkomen wij, samen met de ondernemers, schade aan het milieu. Het toezicht bestaat veelal uit bedrijfsbezoeken. De frequentie van deze bezoeken verschilt per type bedrijf. Alle bedrijven, die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, verdelen wij onder in branches. Daarnaast delen wij de bedrijven in als Type A, B of C, analoog aan de indelingssystematiek zoals die is omschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Type A bedrijven, bedrijven met weinig tot geen milieubelasting, controleren wij veelal alleen als daar aanleiding toe is. Type B en C bedrijven controleren wij veelal projectmatig en per branche. B-bedrijven, bedrijven met een geringe tot matige milieubelasting, bezoeken wij met een frequentie van circa eenmaal per vier jaar, of eerder als daar aanleiding voor is. Type C bedrijven, bedrijven met een matige tot grote milieubelasting, controleren wij jaarlijks tot eenmaal per 4 jaar.