24-uurs bereikbaarheid incidenten, calamiteiten en rampenbestrijding

24-uurs bereikbaarheid incidenten, calamiteiten en rampenbestrijding

In 2016 zijn wij 35 keer geïnformeerd over incidenten of ongewone voorvallen. Dit heeft betrekking op branden waarbij mogelijk milieuschade kan ontstaan of is ontstaan, bijvoorbeeld door asbest, lekkage van bodemverontreinigende stoffen of ernstige bedrijfsstoringen die mogelijk milieuschade veroorzaakten of konden veroorzaken.

Ook zijn er 6 gevallen geweest waarbij achteraf kennis is genomen van een incident, zonder dat deze gemeld was. Omdat dit een verplichting is voor bedrijven wordt hiertegen handhavend opgetreden en is er in één geval tevens proces verbaal opgemaakt.