Advisering, toezicht en handhaving bij evenementen

Advisering, toezicht en handhaving bij evenementen

Evenementen hebben naast de positieve kanten ook risico’s op het gebied van openbare orde, bouw, brandveiligheid en milieu, waardoor overlast kan ontstaan door drukte, bouw van tenten en extra geluid. Hoewel deze vormen van overlast veelal onvermijdelijk zijn, vinden gemeenten het belangrijk dat hieraan grenzen worden gesteld.

Wanneer iemand een evenement (feestweek, kermis, markt e.d.) organiseert, moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd bij de betreffende gemeente, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidniveaus en de duur dat bijvoorbeeld een band mag optreden in de open lucht. Wij adviseren over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning. Indien nodig voeren we geluidmetingen uit tijdens het evenement en controleren we of de geluidnormen niet worden overschreden. Wanneer wij constateren dat voorschriften uit de vergunning niet worden nageleefd, gaan wij eerst in overleg met de organisator van het evenement. In de praktijk is dit veelal voldoende. De samenwerking met organisaties van evenementen zijn doorgaans goed en constructief. Wanneer iemand echter herhaaldelijk voorschriften overtreed, dan kunnen wij verplichten een geluidsbegrenzer op een muziekinstallatie aan te brengen.

Het aantal evenementen in de IJmond is in 2016 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Evenementen werden afgezegd of gingen niet door. Hierbij gaat het ook om grotere evenementen zoals het Havenfestival, Beeckestijnpop en het Foodtruck Festival. Ook zagen we dat de evenementen kleiner van omvang waren.

In de regio Waterland worden jaarlijks meerdere grote en kleine evenementen georganiseerd. Bij deze evenementen is voor ons geluid een van de belangrijkste aspecten waarop wij controleren. Grotere evenementen, waar wij controleren op geluid, zijn onder andere Jan Haring Race, Finger Food Festival, De Koperen Vis LIVE en de kermissen van Edam en Volendam. In de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer wordt naast geluid ook op brandveiligheid gecontroleerd. Grotere evenementen waar op meerdere aspecten wordt gecontroleerd zijn Welcome To The Future, Koningsdag Landsmeer, Lente Kabinet en LatinVillage.

Beverwijk

Uit het toezicht in 2015 bleek dat relatief veel ontheffingen geluid waren verleend binnen de gemeente Beverwijk. Geluidsontheffingen worden niet alleen aangevraagd voor evenementen, maar ook voor bijvoorbeeld kleine bedrijfsfeesten en bands die in een café spelen. Bij ons toezicht tijdens deze evenementen en feesten was in 2016 geluid een specifiek aandachtspunt. We zijn afgelopen jaar aanwezig geweest bij café Camille, de Feestweek, het Meifestival, Vijverpop en Young Art Festival. Bij alle evenementen hebben wij vooraf en tijdens het evenement geluidsmetingen uitgevoerd om ook zicht te krijgen op het verschil voor de leefomgeving.

Uitgeest

In 2016 is gewerkt aan een professionaliseringsslag inzake het evenementenbeleid in gemeente Uitgeest. Voor Uitgeest adviseren wij op geluid, brandveiligheid en horeca. Bij evenementen zelf adviseren we op leefomgeving, brandveiligheid, horeca en bouwen. Om de professionaliseringsslag vorm te geven, hebben wij de samenwerking gezocht met diverse andere adviserende diensten om vooraf en tijdens het evenement meer af te stemmen.