Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied

Namens de gemeente Velsen houden wij toezicht op de naleving van ontheffingen en meldingen op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Het betreft hier specifiek reparaties aan schepen en de daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico’s. Daarnaast wordt toezicht gehouden op het bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen, afgifte van scheepsafvalstoffen, etc. Wij adviseren ook over ontheffingen en over ligplaatstoewijzing.

Door de crisis in de olie-industrie op de Noordzee liggen er in het Havengebied langere tijd een aantal boor- of werkplatformen geparkeerd. Het zijn opvallende verschijningen. Wij houden toezicht op (onderhouds)werkzaamheden op deze platformen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. In het kader van regulier toezicht op werkzaamheden op of aan schepen, was er één noemenswaardig groot project waarbij aan boord van een enorm schip gedurende een aantal maanden asbestkabels werden vervangen. Dit werd gedaan door gespecialiseerd bedrijven.