Actualisatie vergunningen

Actualisatie vergunningen

Wanneer na een bedrijfscontrole blijkt dat de vergunning van een bedrijf niet meer toereikend is, gaan wij in gesprek met de ondernemer. Samen kijken wij op welke wijze wij dat traject, met oog voor de diverse belangen, kunnen insteken. Het actualiseren van vergunningen is er altijd op gericht om de kwaliteit van de bestaande vergunning te verbeteren en te zorgen dat de omgeving optimaal en blijvend wordt beschermd. Het actualiseren van vergunningen is in de praktijk complex en vraagt veel tijd in de afstemming met het bedrijf. Enerzijds vanwege de complexe materie (medicijnen, gevaarlijke stoffen, enz.), maar ook omdat we bestaande afspraken en rechten opnieuw moeten gaan bekijken. Daarbij hebben we soms te maken met verschillen in wensen en belangen van ondernemers en van ons als bevoegd gezag.