Uitvoeringsprogramma 2017

Leeswijzer

Ons Uitvoeringsprogramma 2017 bestaat uit diverse onderdelen. Allereerst leest u over ontwikkelingen die in 2017 prominent onze aandacht vragen, zoals de Omgevingswet, Wet VTH en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Onze uitvoering hebben wij onderscheiden in: gebiedsbrede, regiospecifieke en gemeentespecifieke uitvoering. Kortom de uitvoering...

Lees meer

Thema's 2017

Ontwikkelingen
Gebiedsbrede uitvoering
Regiospecifieke uitvoering
Gemeentespecifieke uitvoering