24-uurs bereikbaarheid

24-uurs bereikbaarheid

ODIJ is 24 uur per dag oproepbaar voor advisering en ondersteuning op milieugebied bij incidenten, calamiteiten en gemeentelijke rampenbestrijding. Oproepen worden verzorgd door de meldkamer van de Regionale Brandweer. Taken zijn:

  • up-to-date houden milieu-incidentenplan (MIP);
  • opstellen hoofdstuk calamiteitenplan gemeente;
  • 24-uurs bereikbaarheidsregeling;
  • bijstand verlenen bij milieu-incidenten;
  • oplossen van incidenten;
  • adviseren van bestuur;
  • advisering communicatie naar doelgroep/ externe partners;
  • uitvoeren van metingen;
  • BOA-, asbest- en Wabopiket.

ODIJ levert daarnaast voor alle gemeenten waar zij voor werkt de hoofden omgevingszorg. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.