Administratief toezicht en strafrechtelijke handhaving

Administratief toezicht en strafrechtelijke handhaving

Administratief toezicht vormt meer en meer de basis voor fysiek toezicht. Dit toezicht geeft inzicht in de feitelijke bedrijfsactiviteiten, want activiteiten zijn vaak zichtbaar in de administratie. Dat betekent dus dat je als handhaver inzicht moet hebben in het boekhoudkundige proces en hoe je administraties van bedrijven beoordeelt. Een mix van fysiek en administratief toezicht zorgt voor een effectievere handhaving. administratief toezicht wordt met name op grondstromen, asbest en afvalstromen ingezet. In dat kader zijn het Landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA), het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) en Inspectieview belangrijke tools.

Vanuit de criteria waaraan een omgevingsdienst dient te voldoen is een aantal medewerkers van ODIJ ook als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) aangewezen. Zij kunnen een bestuurlijke strafbeschikking (eenvoudige feiten) of proces-verbaal uitschrijven indien dat volgens de interventiematrix/het handhavingsbeleid geïndiceerd is.