Afval

Afval

De ketenaanpak afval richt zich op alle schakels: van het ontstaan tot en met verwijdering van afvalstromen, vervuilde grondstromen, secundaire grondstoffen of producten. Tijdens de processen van vergunningverlening toezicht en handhaving krijgt het toezicht vorm. Door een meer administratieve en ketengerichte benadering kunnen we de zwakke schakels in de keten beter opsporen en doelgerichter en doelmatiger handhaven.

In 2016 zijn autoherstelinrichtingen specifiek gecontroleerd op afgifte van afval. Hoewel het meeste afval wordt afgegeven aan inzamelaars, is niet altijd duidelijk of de aangegeven inzamelaars wel erkend zijn. Hier wordt in 2017 op doorgepakt.

In 2017 wordt met betrekking tot afval, met het oog op de ontwikkelingen aangaande circulaire economie en het inzichtelijk krijgen van afval- en materiaalstromen, gekeken hoe gegevens hieromtrent duidelijk geregistreerd kunnen worden.

Gemeentewerven krijgen in 2017 extra aandacht, mede vanuit een landelijk project dat zich richt op de juiste afvoer van onder meer bruin- en witgoed.