Klachten

Klachten

ODIJ is het loket voor klachten die gerelateerd zijn aan milieu en bij sommige gemeenten ook voor bouwen. Wanneer een klacht binnenkomt is het streven diezelfde dag nog een bezoek te brengen indien dat noodzakelijk is. Regionaal worden klachten gemonitord en gekeken naar patronen en trends. De meeste klachten zijn geur- of geluidgerelateerd. Voedselbereiding en muziekgeluid zijn daarbij de primaire oorzaak van ervaren overlast. Het merendeel van de klachten, die wij ontvangen, is afkomstig uit de regio Zuid-Kennemerland, specifiek Haarlem en Zandvoort. Dit is voor Haarlem gerelateerd aan de binnenstedelijke horeca. In Zandvoort wordt het beeld vertekend door een veelklager, die verantwoordelijk is voor de helft van de binnengekomen klachten in Zandvoort. Klachten die niet voor ODIJ zijn bestemd, worden doorgezet naar de bevoegde instantie. Hiervoor is een factsheet ontwikkeld waarin de verschillende bevoegde instanties in het gebied staan beschreven waar inwoners en bedrijven terecht kunnen.

Trend

Over het jaar is de trend dat in de zomerperiode het aantal klachten hoger ligt dan de rest van het jaar. Dit hangt samen met het feit dat in de zomer mensen meer buiten zijn. Regelmatig worden klachten ontvangen over houtstook. Aangezien hiervoor geen regulerend kader voor bestaat is het voor ODIJ lastig hierop te acteren.

In onderstaand figuur is het aantal klachten uitgesplitst per maand.