Terreintoezicht

Terreintoezicht

Binnen de regio’s wordt gebiedsgericht toezicht vormgegeven middels gebiedsregisseurs. Deze toezichthouders houden integraal toezicht in een gebied of op een bedrijventerrein. Door de regelmatige aanwezigheid in dit gebied kunnen zij snel constateren wanneer nieuwe bedrijvigheid zich vestigt en bodem- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden die niet zijn gemeld of niet conform wet- en regelgeving plaatsvinden. De gebiedsregisseur vervult tevens een oog- en oorfunctie voor andere partners in handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsveiligheid, transport, gezondheid en natuur. Indien aanwezig wordt met gemeentelijke gebiedsregisseurs afgestemd en informatie uitgewisseld om zo het toezicht efficiënt in te richten.