Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout brengt op termijn haar basistakenpakket in bij Omgevingsdienst West-Holland. Tot die tijd voert ODIJ het volledige basistakenpakket uit. Voor Noordwijkerhout wordt een integraal VTH-uitvoeringsprogramma geschreven.