Overzicht taken Monumenten

Overzicht taken Monumenten

Zoals in de karakterschets reeds duidelijk werd, is Uitgeest een gemeente met historie. Het college van B&W heeft het in stand houden van monumenten dan ook hoog geprioriteerd. Hieronder staan de aanwezige monumenten in de gemeente Uitgeest weergegeven.

Rijksmonumenten

 • Hervormd Jeugdhuis – Castricummerweg 4-6
 • Toren van de Hervormde Kerk – Kerkbuurt 1
 • Nederlands Hervormde Kerk – Kerkbuurt 1
 • Regthuys – Kerkbuurt 3
 • Dorregeestermolen – Klein Dorregeest 2a
 • Tweede Broekermolen – Lagendijk 8
 • Molen de Kat – Limmerweg 2
 • Molen de Dog – Geesterweg 22
 • Woning – Meldijk 17-19
 • De Swaen – Schevelstraat 1
 • Het Kooghuis – Provincialeweg 3
 • RK Kerk / Pastorie / baarhuisje – Langebuurt 37
 • Pastorie – Langebuurt 37
 • Baarhuisje – nabij Langebuurt  37
 • De Bisschop – Uitgeesterweg 27

De provinciale monumenten

 • Gemaal en de sluis van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek  Meldijk 54
 • De Hogedijk kadastraal bekend  Gemeente Uitgeest, sectie HA, nummers 250,264
 • De volgende panden/onderdelen, behorende tot de Stelling van Amsterdam, onderdeel Noordwest tot West
  • De Krommeniërdam kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie I, nummer 197
  • Doorvaartbeschoeiïng tussen Noorderham en Krommenie Lagendijk, nabij Krommeniedijk 189
  • Fort bij Krommeniedijk Lagendijk
  • Doorvaartbeschoeiïng aan de Overtoomsloot Lagendijk nabij nummer 25
  • Fort aan de Ham Lagendijk 13, Busch en Dam
  • Nevenbatterij van het fort aan de Ham Lagendijk bij nr. 11, Busch en Dam
  • Kruitmagazijn bij de Dam Lagendijk, Busch en Dam
  • Aarden batterij bij de Dam en grenspalen
  • Liniewal beoosten het fort bij Veldhuis

De gemeentelijke monumenten

 • Achterloet 13
 • Assum 7
 • Assum 23
 • Busch en Dam 17-17a
 • Busch en Dam 19
 • Bonkenburg 2-4
 • Bonkenburg 8
 • Scharloo 2-4
 • Geesterweg 24
 • Groot Dorregeest 6
 • Hogeweg 2
 • Hogeweg 8
 • Hogeweg 9
 • Hogeweg 92a
 • Hogeweg 94
 • Hoorne 1
 • Hoorne 6-8
 • Langebuurt 2
 • Langebuurt 4
 • Boekdrukkerspad 2
 • Langebuurt 24
 • Langebuurt 32
 • Langebuurt 35
 • Langebuurt 36
 • Langebuurt 37
 • Langebuurt 38
 • Langebuurt 39
 • Langebuurt 41
 • Langebuurt 45
 • Langebuurt 55
 • Loet 2
 • Meldijk 5
 • Meldijk 14
 • Meldijk 16
 • Meldijk 18
 • Meldijk 21
 • Meldijk 34
 • Meldijk 38
 • Meldijk 52
 • Middelweg 7
 • Middelweg 28
 • Middelweg 34
 • Middelweg 35
 • Middelweg 37
 • Middelweg 38
 • Middelweg 44
 • Middelweg 60
 • Middelweg 65
 • Middelweg 77 (a, b en c) – 79
 • Middelweg 85
 • Middelweg 106
 • Middelweg 217-217a
 • Tolweg 2
 • Westergeest 11
 • Westergeest 12
 • Westergeest 19-21
 • Westergeest 53, 53a en 55
 • Westergeest 61
 • Westergeest 85
 • Banpaal Assum
 • Uitgeesterweg 13
 • Koogdijk, sectie GA, nrs. 6 en 89
 • Ziendijk, sectie HA, nrs. 30, 34, 555, 822 en 824
 • grenspaal in berm Tolweg, sectie HA, nummer 36
 • grenspaal in berm Uitgeesterweg, sectie GA, nr. 8
 • grenspaal in de Molenwerf, sectie A, nummer 673

Vergunninggericht

Ervaringscijfers van de gemeente Uitgeest laten zien dat er jaarlijks circa drie monumentenvergunningen worden verleend. De controle hiervan vindt plaats middels de verleende omgevingsvergunning onderdeel bouw. Bij de realisatie van de bouw zal worden toegezien op de voorschriften van de omgevingsvergunning.

Objectgericht

Het toezien op naleving van de Wabo met betrekking tot (illegale) wijziging van een monument wordt door de gemeente hoog geprioriteerd. Er zijn circa 100 monumenten in de gemeente Uitgeest, namelijk gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten (zie tabel). Er wordt jaarlijks hier een selectie uit gemaakt opdat eens in de 5 jaar alle monumenten worden bezocht.

Omschrijving Grondslag Prioriteit
illegale wijziging monument Monumentenwet /Woningwet Hoog