Niet geprogrammeerd

Niet geprogrammeerd

Resultaat van het programmeren van de gestelde prioriteiten en doelen in het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) is dat onderstaande toezicht niet word geprogrammeerd. Alleen op basis van klachten en andere signalen zal inzet worden gepleegd.

Objectgericht toezicht (de gebruiksfase)    
Horeca    
Aantal speelautomaten Gemeentewet (APV) Laag
Milieu    
Niet naleven voorschriften Activiteitenbesluit type a Wet milieubeheer Laag
Lozingen buiten inrichtingen Wet milieubeheer Laag
Gebiedsgericht toezicht    
Bouwen en Wonen    
Strijd met woonbestemming (illegale activiteiten) Wro Laag
Strijd met verkeers-/groen/bestemming en aanleggen Wro Laag
Strijd met voorschriften Dorps- en Stadsgezicht Wro Laag
Staat van bestaande gebouwen en bouwwerken Woningwet Laag
Illegaal aan-/uit-/bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging voorzijde Woningwet Laag
Illegaal aan-/uit-/bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging achter-/zijkant Woningwet Laag
Illegale appartementen, woningsplitsing en kamerbewoning Woningwet Laag
Overbevolking van woningen Woningwet Laag
Illegale bouwwerken geen gebouw zijnde (airco’s, schotels, reclame) Woningwet Laag
Strijd met welstandsbeleid/advies Woningwet Laag
APV/niet inrichting gebonden milieutaken    
Niet naleven groene regelgeving Gemeentewet (APV) Laag
Zorgplichtartikelen, niet naleven regels buiten inrichtingen Wet milieubeheer /Gemeentewet (APV)/Wet bodembescherming Laag
Beheer openbare ruimte    
Plaatsen objecten op en langs de openbare weg Gemeentewet (APV) Middel
Evenementenreclame zoals driehoeksborden e.d. Gemeentewet (APV) Middel
Straatartiesten Gemeentewet (APV) Laag
Illegale reclame graffiti en beplakken Gemeentewet (APV) Middel
Flyeren/verspreiden folders Gemeentewet (APV) Laag
Standplaatsen Gemeentewet (APV) Laag
Uitstalling Gemeentewet (APV) Laag
Zonder vergunning uitrit realiseren Gemeentewet (APV) Laag
Terrein vrijhouden van distels Gemeentewet (APV) Laag