Piket en calamiteiten

Piket en calamiteiten

Ten behoeve van adequaat toezicht dient er een piketregeling te zijn. Hieronder wordt verstaan het beschikbaar zijn, het (telefonisch) bereikbaar zijn en het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bestrijding van rampen en de oplossing van calamiteiten en storingen (buiten de reguliere werktijden). Piket dient dan met name ten behoeve van het toepassen van bestuursrechtelijke middelen op het gebied van veiligheid en milieu.

ODIJ is 24 uur per dag oproepbaar voor advisering en ondersteuning op milieugebied bij incidenten, calamiteiten en gemeentelijke rampenbestrijding. Deze taak maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling. Oproep wordt verzorgd door Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) van de Veiligheidsregio Kennemrland, dag en nacht bereikbaar op 023 5160925.

De brandweer pakt spoedeisende zaken door calamiteiten zelf op voor wat betreft constructieve veiligheid. De brandweer heeft ook een adviserende taak naar bouw- en woningtoezicht toe.

Bij een bedreigende (spoedeisende) situatie kan de brandweer optreden echter dient achteraf zeer goed gefundeerd en beargumenteerd te worden waarom men handelend heeft opgetreden. Er is sinds 2016 een piketregeling met betrekking tot bouw- en woningtoezicht. Gezien de huidige regeling voor piket met ODIJ en de brandweer is het piket gedekt.