Regio Waterland

Onze werkzaamheden zijn te verdelen in drie categorieën; gebiedsbrede uitvoering, regiospecifieke uitvoering en gemeentespecifieke uitvoering. De regiospecifieke uitvoering voor de regio Waterland leest u hieronder. Voor de gemeentespecifieke uitvoering selecteert u hieronder uw gewenste gemeente.

De regio Waterland kenmerkt zich door het uitgestrekte veenweidegebied. Purmerend vormt daarin de uitzondering vanwege het meer stedelijk karakter van de gemeente. De flora- en fauna in de regio zijn veelal beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet.

Stikstofdepositie in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof is een belangrijk item bij de mogelijkheden tot uitbreiding van agrarische bedrijven. Het landelijk verbod op asbestdaken in 2024 is in de regio Waterland nog relevanter dan in de andere regio’s, vanwege het grote aantal loodsen met een asbestdak bij agrarische bedrijven. Daarnaast vormt in het kader van bodem de ophoging van erven een aandachtspunt, specifiek de kwaliteit van het materiaal waarmee deze erfophogingen palatsvinden.

Het merendeel van de milieuklachten die wij behandelen in de regio Waterland heeft betrekking op de aspecten geluid, afval en geur. De geurklachten zijn gerelateerd aan agrarische bedrijven en de cacao-industrie.

Tot slot is bodem een relevant item in de regio Waterland. Naast de loodproblematiek is ook asbest in grond een aandachtspunt. Dit heeft als oorzaak dat historisch gezien in agrarisch gebied de grootste asbestwerking heeft plaatsgehad.